Арабис — Юридикалык компаниясы info@arabis.kg

Жарандык иштер

Юридикалык кызмат көрсөтүү багытындагы жогорку атаандаштыктан улам «АРАБИС Групп» компаниясы дайыма өзүнүн профессионалдык көндүмдөрүн жана билимин арттырып, мыйзамдык нормаларды  кардардын суроо-талабын канааттандыруу  үчүн колдонуу тажрыйбасын жогорулатып турат.  Көп жыл ичинде компанияда түрдүү татаалдыктагы жарандык  талаш-тартыштарды натыйжалуу чечүүчү уникалдуу практика калыптанды.

«АРАБИС Групп» компаниясы кандай  талаш-тартыштар болбосун Сиздин кызыкчылыгынызды коргой алат, анын ичинде:

— керектөөчүлөрдүн укугун коргоого байланышкан талаш-тартыш;

— автордук укук жана аралаш укукту коргоо боюнча;

— келишимдерден улам келип чыккан талаштар;

— мүлккө байланышкан талаштар;

— жерге байланышкан талаштар;

-мүлктү пайдалануунун тоскоолдуктарын жок кылуу;

-курулуш иштерине тыйуу салуу;

-келтирилген зыяндын ордун тургузуу;

— финансы-кредиттик уюмдар менен талаш-тартыштар (банктар, микрокредиттик компаниялар, күрөөканалар);

— менчик укугун моюндоо;

— насыялык жана аласа  карызын өндүрүү, материалдык жана моралдык чыгымды ордуна коюу;

— келишимди жокко чыгаруу;

— аткаруучу өндүрүштү коштоп жүрүү;

— үлүш ээлерине көмөк көрсөтүү.

 

Наши услуги

Сильный партнерский состав из представителей нескольких поколений из различных сфер права, что позволяет сочетать в работе многолетний опыт и современный подход к управлению проектами.

Биз менен байланышуу

+996(550) 000 333 Байланыш